Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Stypendia dla studentów medycyny/geriatrii

W dniu 20 listopada 2023 uczestniczyliśmy w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Panem Marcinem Kuchcińskim. Okazją do spotkania był finał wieloletnich ale skutecznych starań naszych reprezentantów : Eugenii Barcz i Krzysztofa Krauze którzy zabiegali od lat o poprawę stanu opieki lekarskiej/geriatrycznej dla seniorów w naszym województwie. W tym zakresie realizując postulaty środowisk senioralnych nasi przedstawiciele organizowali społeczne debaty, konsultacje środowiskowe z samorządem lekarskim i pielęgniarskim, studentami medycyny, profesorami nauk medycznych oraz spotkania z władzami samorządowymi, państwowymi oraz Collegium Medicum. Nieocenione wsparcie w tym zakresie okazywała doktor nauk medycznych Pani Małgorzata Stompor. I MAMY TO!! Sejmik naszego województwa w dniu 7 listopada 2023 podjął uchwalę nr LIV/827/23 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Zapisy tego Regulaminu są jedną z form motywacji personelu lekarskiego do pracy na terenie naszego województwa. Pierwszy nabór wniosków o stypendia regulamin przewiduje jeszcze w tym roku.

Copyright © 2024 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie