Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

FOSa Dzieciom i Seniorom

Kazdego roku Federacja Organizacji Socjalnych (FOSa) w okresie Świat Bożego Narodzenia organizuje akcje pomocy dla potrzebujących województwa warmińsko-mazurskiego, zwracając się z prośbą o udział i wsparcie do wszystkich organizacji działających w naszym województwie. W roku 2019 akcja była pod nazwą “FOSa Dzieciom i Seniorom”. Nasz UTW corocznie przystępuje do akcji FOSa. W roku 2019 zebraliśmy i przekazaliśmy do Federacji dwa kartony darów, oraz 429,- zł zebranych na wykładzie w dniu 4 grudnia 2019. W dniu 20 grudnia 2019, na podsumowaniu akcji, FOSa podziękowała wszystkim darczyńcom wręczając listy gratulacyjne. Podziękowanie za pomoc i zaangażowanie w imieniu UTW odebrała prezes Danuty Krzywosz. Zarząd UTW dziękuję naszym słuchaczom za udział w akcji.

– Protokół przekazania darów

– Zbiórka pieniędzy

– Podziękowanie za wsparcie akcji

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie