Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 17-18 stycznia 2023 przedstawiciele prezydium naszego Zarządu uczestniczyli w obradach Forum Inicjatyw Pozarządowych Warmii i Mazur. Odbywało się ono w Starych Jabłonkach pod Ostródą. W różnorakich formach zajęć: wykładach, warsztatach i panelach dyskusyjnych wzięło udział wielu przedstawicieli organizacji z województwa Warmińsko-Mazurskiego. Forum zorganizowane z inicjatywy Arkadiusza Jakimowicza – prezesa elbląskiego EWSIP zapoczątkował niezwykle interesujący wykład Prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego z Uniwersytetu Gdańskiego pt. Współpraca w okresie kryzysu – jak budować dialog, współpracę i synergię organizacji i administracji publicznej. W panelu dyskusyjnym po wykładzie uczestniczyli: Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Opaczewski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Warszawy, Łukasz Samborski – członek strony pozarządowej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz cytowany prof. Cezary Obracht–Prondzyński. Paneliści niejednokrotnie w polemiczny sposób starali się odpowiedzieć na pytania – czy istnieje system współpracy organizacji z administracją publiczną i jak go rozwijać. Program Forum uwzględniał również szereg wykładów oraz następnie warsztaty. I tu uczestnicy mieli aż trzy możliwości bowiem w dwóch turach odbyły się warsztaty z promocji w NGO, HR w NGO oraz fundraisingu w NGO. Dyskutowano o możliwościach wspierania aktywności obywatelskiej i szansach rozwoju sektora pozarządowego w województwie. O radach działalności pożytku publicznego i reprezentacjach sektora pozarządowego w tym również w procesie wyboru do Komitetów Monitorujących wydatkowanie Funduszy Europejskich do 2027 r. informował Bartłomiej Głuszak – przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wykłady finalizowała dyskusja w formule open space. Forum było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz wzajemnego poznania się społeczników z Warmii i Mazur.
Krzysztof KrauzeWięcej o Forum…

Copyright © 2023 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie