Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Aktywna seniorka

Jedni na emeryturze piszą wspomnienia, inni są pozytywnie zakręceni na punkcie mody i jeszcze inni dbają i doskonalenie kondycji fizycznej. Wszyscy całym sobą dają świadectwo, że w każdym wieku można być aktywnym. Aktywny senior czy seniorka to zdrowszy senior i zdrowsza seniorka. Dlatego Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a, wspólnie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego dostrzegła i wyróżniła aktywne starsze osoby z naszego województwa, które dbają nie tylko o rozwijanie własnej aktywności, ale także działają z wielkim zaangażowaniem na rzecz swojego środowiska. Przejawiło się to w ramach ogłoszonego, pierwszego w województwie, konkursu „Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazu rach” Konkurs odbywał się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
W dniu 25 listopada w trakcie III Wojewódzkiego Spotkania Rad Seniorów ogłoszono wyniki. Z 14 zgłoszonych osób będących liderami środowiska w miastach i gminach Komisja Konkursowa wybrała 6 osób najbardziej zaangażowanych i aktywnych. Z satysfakcją informujemy że do szóstki wyróżnionych w województwie liderów Komisja zakwalifikowała i wyróżniła naszą słuchaczkę koleżankę Krysię Jurewicz :-)) Serdecznie gratulujemy Jej tego sukcesu !!!..Krak.


 

Wyróżnienie możesz zobaczyć – Tutaj

Copyright © 2020 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie