Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

Jubileusz 25-lecia – kalendarium


26 i 27 maja 2022 roku

Obchody 25-lecia ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur pod hasłem: Uniwersytety Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – doświadczenia, a wyzwania współczesnego świata
Więcej…


16 października 2020 roku

Nasz Olsztyniak napisał: „Ćwierć wieku temu w Olsztynie powstał Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zapoczątkował ruch takich uniwersytetów w regionie”.
Więcej…


15 października 2020 roku

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydał album – 25 lat Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach.
Pobierz…


16 października 1995 roku

Grupa aktywnych seniorów zainicjowała powstanie Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pierwszą w regionie organizację zrzeszającą doświadczonych ludzi w dojrzałym wieku i o niespokojnym duchu. Ludzi ciągle ciekawych świata i życia, spragnionych wiedzy, gotowych poszerzać i wzbogacać swoje horyzonty.


Copyright © 2022 Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie